Barion Pixel

Műszaki Guru Outlet Áruház

17. ker. üzlet: +36-30-556-4496 | 13. ker. üzlet: +36-30-591-7000
0
Keresztnév mező kitöltése kötelező!
Vezeték név mező kitöltése kötelező!
Nem szabványos e-mail cím!
Email cím mező kitöltése kötelező!
Az e-mail cím már foglalt!
Jelszó mező kitöltése kötelező!
Érvényes jelszót kell megadni!
6 vagy több karakter kell a jelszónak!
16 vagy kevesebb karaktert kell megadni!
A két jelszó mező tartalma nem egyezik!
A vásárlási feltételek még nincsenek elfogadva!
Kérem az adatkezelési szabályainkat ismerje meg és fogadja el!
Ismeretlen hiba!
Sajnos valamelyik azonosító nem stimmel!
Nincs megerősítve a regisztrációja.
Az adminnak is meg kell erősítenie a regisztrációt!
Az adminisztrátor átmenetileg letiltotta a bejelentkezési lehetőségét!

Szállítás és garancia

 

Termékek (akár bolti,akár webáruházi) vásárlásánál a kiszállítást házhoz szállító cég végzi egységesített áron! Csak a szállítási költség előre utalása után oldható meg!

Budapest - Vidék      Bruttó  11 800 Ft/db(a díj duplázódik 80 kg, illetve 300 cm összméret felett)

A szállítás teljesítése a feladástól számítva 72 órán belül történik.

A szállítás esetlegesen késedelmes teljesítéséért cégünk nem tud felelősséget vállalni 
ezért ez a HDT házhoz szállító cégen kérhető számon
megértésüket köszönjük!
Egyedi méretü termékek kiszállítása egyedi árakon történik (pl:nagyméretü televíziók,side by side hűtők,fagyasztó ládák,illetve további nehéz és terjedelmes termékek) kérem érdeklődjön telefonon. Régi készülékre nem tartunk igényt, a futár saját döntése, hogy elviszi-e.

____________________________

 

Műszakicikk adás-vételi jegy és garanciális feltételek bolti-forgalmazói garancia esetén


1.Az általunk forgalmazott termék lehet újszerű állapotú, használt, sérült, de mindenképpen rendeltetésszerű használatra alkalmas. FIGYELEM!!!!! Minden általunk értékesített termék a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok szerint használt műszaki cikknek minősül 
2.A tartozékok hiányára, a termék esetleges sérülésére, használt termék esetén annak kopására nem vállalunk garanciát, ha ezek a termék megvásárlásakor megvoltak, és a fogyasztó számára felismerhetők voltak. Kérjük, ezeket a termék átvételekor ellenőrizze, és esetleges panaszát azonnal jelezze. 
3..A termék garanciája a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést mi végeztük, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
4.Nem tartozik garancia alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát 
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést mi végeztük el.
- rendeltetésellenes használat
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta
4.1. A garancia nem vonatkozik a forgó kopó alkatrészekre, ha az ilyen alkatrészek rendes mindennapi használatukból eredendő természetes elhasználódás következtében szorulnak javításra, illetve cserére. Ide értve mindazon köznapi értelemben vett hibát, amelyek a használtság következményei, valamint a gyorsan kopó, vagy természetes elhasználódás útján cserére szoruló alkatrészeket. 
4.2, A háztartási készülék karbantartási munkáinak elvégzése a vásárló feladata. Ennek elmulasztásából vagy helytelen elvégzése és az ebből eredően meghibásodott készülék javítási és kiszállási költsége a garanciális időtartamon belül is a fogyasztót terheli, továbbá az általa kért, de meghibásodással össze nem függő beavatkozás díja is. Például kezelés bemutatása stb. 
4.3. Garanciális felelősségünk nem áll fenn abban az esetben sem, ha a háztartási készüléken bárminemű olyan javítás vagy beavatkozás történt, amit nem szervizünk végzett (idegenkezűség).
4.4. A fogyasztó Ptk.6: 519. § és a 6:522. § (2) bekezdés alapján köteles megtéríteni a felesleges- nem megalapozott (például a készülék nem volt hibás. vagy használati utasítástól eltérő használat miatti hiba áll fent stb.) igénybejelentéséhez kapcsolódó kiszállásból eredően szervizt ért kárt.
5.Jelen garancia keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy új termék esetén kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha
cégünknek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a garanciális igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha cégünk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve a kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit figyelembe véve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
5.1. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles cégünknek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre cégünk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít garanciális igényt, akkor cégünk új termék esetén nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Használt termék esetén cégünk akkor vállalja a kicserélést, ha van raktáron olyan helyettesítő termék, ami megfelel a meghibásodott termék csereértékének. A cserekészülék nem kötelezően típus azonos, de műszaki paramétereit tekintve hasonló vagy jobb.
5.2. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Törekszünk arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést, ha annak feltételei fenn álnak, legfeljebb tizenöt napon belül elvégezzük. Ha feltételei nem adottak cégünkön kívül álló okok miatt (pl.: anyaghiány itt a rendelési idő általában 1-2 hét szokott lenni, de akár 6-8-hét is lehet)
5.3. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Ha a fogyasztó használt terméket vásárolt, és a meghibásodott termék javításához már nem szerezhető be új alkatrész, akkor a javítás megfelelő használt alkatrésszel is el lehet végezni.
5.4. Nem számít bele a garanciális időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. 
5.5.Garanciális javítás esetén minden esetben a BP.17.ker.Páncél u.25.alatt található szerviz átvételi pontra kell visszaszállítani a terméket, melyről a vevő köteles gondoskodni. A szerviz a terméket javításra munkalap ellenében veszi át. 
5.6.Amennyiben a fogyasztó nem tudja szállítani a gépet, előre egyeztetett időpontban tudunk szervizt küldeni, díja bruttó 8500ft.( illetve lift nélküli épületek esetén 1000ft/emelet emeleti pótlék csak a készülék elszállítás esetén fizetendő). 
Fix időpontra történő érkezés50%felárat számolunk fel. Beépített termék esetén a készülék hozzáférhetőségéről, elmozdíthatóságáról a fogyasztó köteles gondoskodni.
Budapest közigazgatási határán kívülre csak külön megállapodás alapján szállunk ki vagy onnan csak külön megállapodás alapján szállítunk.
5.7. A garancia nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
5.8. A garanciális igény a garanciajeggyel és a vásárlást igazoló nyugtával vagy számlával együtt érvényesíthető. 
5.9. A garanciális javításra leadott és elkészült terméket a fogyasztó az értesítést követő 15 napon belül nem veszi át, akkor napi 500 Ft+Áfa tárolási díjat számítunk fel. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha a második ajánlott levélben történő felszólítást követő 30 napon belül sem gondoskodik a termék átvételéről, akkor cégünk jogosult a terméket megsemmisíteni Selejtezés esetén a fogyasztó semmilyen jogcímen semmilyen kártérítéssel és követeléssel sem élhet cégünkkel szemben:
A készülékeink kizárólag háztartási gépek, ipari használatra nem alkalmasak. Termékeink tesztelt használt, nem gyári garanciás termék. Nem minősül rendeltetésszerű használatnak, ha a fogyasztó a készüléket nem háztartási célra használja (például szállodák, fodrászatok, hentes vagy egyéb üzletek és garázsok, mosodák, vagy egyéb nagyüzemi használat. ). Ez esetben a garanciális kötelezettségünk nem áll fent (normál háztartási használatnak minősül az európai uniós irányelvek alapján az energia címkén feltüntetett éves használati ciklus, amely mosógépeknél évi 220 normál mosási ciklus, mosogatógépeknél 288 mosogatási ciklus, szárítógépeknél úgyszintén 220 normál szárítási ciklus). Ezen adatok feletti használat túlzott igénybevételnek minősül, és a garancia elvesztését vonja maga után.
Ha a fogyasztó eláll a vásárlástól a vételárat a visszaszállított termék átvétele után,14 napon belül a fogyasztó által megadott számlaszámra utaljuk, ha a termék sérülésmentes. Sérülés esetén csökkentett áron vesszük vissza a terméket és a kedvezményes szállítás is levonásra kerül.
Fogyasztónak csak az a természetes személy minősül, aki szakmája önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eső célból vásárolja meg a terméket.
Figyelem! Amennyiben a termék cseréjére, vagy visszavásárlására kerül sor, úgy az extra garanciáért kifizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni, és más gépre nem ruházható át.
Az extra garancia az ingyenes munkadíjra vonatkozik, az alkatrészre nem.

Hibabejelentés: 06302402970, 
Email: szerviz99@gmail.com 
Használati utasítás kérés: mosogepguruugyfelszolgalat@gmail.com